Návody

Lepení samolepek na zeď (na stěnu)

Nutno používat samolepky vyrobené z k tomu určených materiálů .Samolepky wall art jsou určeny k lepení na stěnu (strop)  pro použití v interierech a neodolávají povětrnostním vlivům,tepelnému působení a UV záření.

Návod:

Příprava před samotným lepením

Samolepky lze aplikovat na kvalitní, čistý a suchý povrch. Nelze je aplikovat na povrchy na bázi silikonu, latexu a povrchy se špatnou soudržností (odlupující se barva). Před aplikací je nutné vyzkoušet  kouskem přenosové folie kvalitu podkladu. Samolepky lze nalepit i bez použití přenosové folie, vyžaduje to ovšem větší zručnost a její odstranění již před samotným lepením. Při aplikaci na čerstvě natřené povrchy musíme dbát, aby barva byla již zcela proschlá, neboť vlhkost a jiné výpary mohou samolepku znehodnotit – tvorba bublin, zkroucení, deformace, ztráta lepivosti  nebo změna zbarvení. Podkladová plocha musí být důkladně očištěna a zbavena mastnoty. Samolepka kopíruje povrch zdi včetně všech jejích nerovností .V případě velké zrnitosti či nerovnosti povrchu je vhodné pro dosažení  optimálního výsledku povrch vyrovnat , popřípadě přebrousit např. smirkovým papírem či brusnou houbičkou.

Při lepení samolepek větších rozměrů doporučujeme  přizvat někoho šikovného na pomoc.

Samolepku před samotným lepením položte na suchý a rovný povrch a nechte ji vyrovnat a získat okolní teplotu.

K samotnému lepení si připravte:  samolepku, nůžky, stěrku (např.: kuchyňská stěrka, houbička, utěrka, ruční pěnový váleček a podobně)

Doporučená teplota při lepení

Optimální doporučená teplota pro lepení je mezi 15 až 28 °C. Teplo zvyšuje přilnavost lepidla. Minimální teplota lepení je 10 °C, maximální  35 °C, vyšší teplota způsobuje roztáhnutí a deformaci fólie.
Samotné lepení na zeď

Přitlačte zakoupenou samolepku k přenosové folii a pod ostrým úhlem opatrně odlepte  podkladový papír. Dbejte na to aby se Vám lepící plochy nestřetly – mohlo by dojít k poškození samolepky. Přiložte fólii postupně na správné místo a odkrytou část postupně přihlaďte. Stáhněte případný zbytek podkladového papíru a ručním válečkem, stěrkou nebo hadříkem uhlaďte celou samolepku (motiv) . Samolepku je nutné pečlivě přitlačit ve všech jejích částech. Nakonec opatrně pod ostrým úhlem odstraňte průhlednou přenosovou fólii a samolepku ještě jednou přitlačte.

Návod je ke stažení zde.

 

 

Lepení samolepek – hladké povrchy

– např. na auto, informační a reklamní cedule a tak podobně.Nutno používat samolepky vyrobené z k tomu určených materiálů

Návod:

Příprava před samotným lepením

Samolepky lze aplikovat na celou řadu čistých, suchých, hladkých až lehce porézních materiálů, které jste zbavili mastnoty. Nelze je aplikovat na povrchy na bázi silikonu, latexu. Při aplikaci na čerstvě lakované povrchy musíme dbát, aby lak byl již zcela proschlý, neboť páry z rozpouštědel a jiné výpary mohou samolepku znehodnotit – tvorba bublin, zkroucení, deformace, ztráta lepivosti  nebo změna zbarvení. Podkladová plocha musí být důkladně očištěna. Doporučujeme čistit lihem (technický líh),  nedoporučujeme benzín.  Polepované plochy je před lepením nutné důkladně očistit vhodným způsobem, např. vodou s přidáním jakéhokoli běžného čistícího přípravku (např. JAR).

Při lepení samolepek větších rozměrů doporučujeme  přizvat někoho šikovného na pomoc.

samolepku před samotným lepením položte na suchý a rovný povrch a nechte ji vyrovnat a získat okolní teplotu.

K samotnému lepení si připravte:  samolepku, nůžky, stěrku (např.: kuchyňská stěrka, houbička, utěrka, ruční pěnový váleček a podobně)

 

Doporučená teplota při lepení

Optimální teplota pro lepení je mezi 15 až 28 °C. Teplo zvyšuje přilnavost lepidla. Minimální teplota lepení je 5 °C, pří bodě mrazu lepidlo nereaguje na lepenou plachu. Max. 35 °C, vyšší teplota způsobuje roztáhnutí a deformaci fólie.
Lepení na sucho

Přitlačte zakoupenou samolepku k přenosové folii a pod ostrým úhlem opatrně odlepte  podkladový papír. Dbejte na to aby se Vám lepící plochy nestřetly – mohlo by dojít k poškození samolepky. Přiložte fólii postupně na správné místo a odkrytou část postupně přihlaďte a vytlačujte případné bubliny. Stáhněte případný zbytek podkladového papíru a ručním válečkem, stěrkou nebo hadříkem uhlaďte celou samolepku. Samolepku je nutné pečlivě přitlačit ve všech jejích částech. Nakonec pod ostrým úhlem opatrně odstraňte průhlednou přenosovou fólii a samolepku ještě jednou přitlačte.

Lepení za mokra – (doporučujeme)

Při lepení za mokra se reakce lepidla k dosažení konečné přilnavosti prodlužuje, výsledek je ale většinou mnohem lepší. Lepením na mokro dosáhnete nalepení bez nežádoucích bublin. V závislosti na množství vody závisí i rychlost konečného přilnutí folie. Do cca 0,5 litru vody přidáme  4 kapky saponátu, toto množství je potřeba dodržet, protože saponát silně ovlivňuje přilnavost. Zvlhčete povrch vodou a stáhněte podkladový papír. Přiložte folii na předem připravené místo. Stěrkou a válečkem vytlačte vodu a osušte hadříkem. Pro dobrou přilnavost je dobré vyčkat přibližně jednu hodinu. Samolepku znovu přitlačte a nakonec pod ostrým úhlem opatrně odstraňte přenosovou fólii a samolepku ještě jednou přitlačte.

Návod je ke stažení zde.

SHARE WITH FRIENDS:  
        
          

Přihlášení

Lost password?

View your shopping cart